home

ขทช.พัทลุงเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมป้องกันการระบายน้ำช่วงอุทกภัย

วันที่: 
จันทร์, ตุลาคม 28, 2019 - 16:30