home

ขทช.พัทลุงเข้าดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางชนบท

วันที่ : 28 ต.ค. 2562 16:00

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่5

วันที่ : 28 ต.ค. 2562 16:00

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่5

วันที่ : 28 ต.ค. 2562 15:45

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่5

วันที่ : 28 ต.ค. 2562 15:30

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ : 28 ต.ค. 2562 15:30

ขทช.พัทลุงเข้าดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานที่ชำรุดบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 28 ต.ค. 2562 15:15

ขทช.พัทลุงเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมป้องกันการระบายน้ำช่วงอุทกภัย

วันที่ : 28 ต.ค. 2562 15:15

ขทช.พัทลุง จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ครั้งที่ 3/2563

วันที่ : 28 ต.ค. 2562 15:00

ขทช.พัทลุงเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมป้องกันการระบายน้ำช่วงอุทกภัย

วันที่ : 28 ต.ค. 2562 15:00

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงเข้าดำเนินการตัดต้นไม้บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 28 ต.ค. 2562 14:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจฯ สาย พท.1029 แยก ทล.4 - บ้านเหมืองตะกั่ว

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง  มอบหมายให้นายประวิทย์  หนูโหยบ นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุม ชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการตลอดความเดือดร้อน  หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางซ่อมสร้าง ผิวทางลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพท.1029 แยกทล.4 - บ.เหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ณ ศาลา ศสทช. อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

วันที่ : 03 พ.ย. 2559 16:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.2008 แยก ทล.41 - บ้านปากเหมือง

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 59 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผอ.ขทช.พัทลุง มอบหมายให้ นายเสรี จันทร์พูล ผอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดประชุมชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.2008 แยก ทล. 41 - บ้านปากเหมือง ณ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ : 04 ต.ค. 2559 15:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.4003 แยก ทล. 4050 - บ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง สาย พท.4003 แยก ทางหลวงหมายเลข 4050 - บ้านจงเก

วันที่ : 28 ก.ย. 2559 10:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4003 แยก ทล.4050 - บ้านจงเก ณ วัดสะทัง หมูที่ 12 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านเพ็งอาจ

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4033 แยก ทล.4138 - บ้านเพ็งอาจ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม สาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ส.5+900) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 08 พ.ย. 2561 21:19

logo
ร่างประกาศ การจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.4007 - บ้านทะเลน้อย

ร่างประกาศ การจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม สาย พท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 - บ้านทะเลน้อย (ส.2+976) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 08 พ.ย. 2561 21:15

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง สะพานข้ามคลองลำมุด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง สะพานข้ามคลองลำมุด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ความยาว 20.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 01 พ.ย. 2561 18:08

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.2038 - วัดเต่า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย พท.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - วัดเต่า งานป้องกันการกัดเซาะไหล่ทาง (ดาดคอนกรีต) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 01 พ.ย. 2561 18:07

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย พท.2013 - บ้านใหม่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม งานทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย พท.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านใหม่ อำเภอควนขนุน, เมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 01 พ.ย. 2561 18:06

logo
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย พท.2006 - บ้านสำนักปรางค์

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม งานทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย พท.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านสำนักปรางค์ อำเภอควนขนุน, ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 18 ต.ค. 2561 16:13

logo
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดเชื่อม สาย พท.4025 - บ้านท่าเชียด

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย พท.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 4121 - บ้านท่าเชียด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 17 ต.ค. 2561 21:00

logo
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท. 2030 - บ้านคลองใหญ่

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงดครงสร้างระบายน้ำ สาย พท.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านคลองใหญ่ งานป้องกันการกัดเซาะไหล่ทาง (ติดตั้ง Gabions) อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 17 ต.ค. 2561 19:18

logo
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สะพาน พท.008 สะพานห้วยน้ำใส

วันที่ : 17 ต.ค. 2561 19:16

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท บ้านท่าสำเภาใต้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย พท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4048 - บ้านท่าสำเภาใต้ รางระบายน้ำ คสล.แบบปิด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 10 ต.ค. 2561 20:13

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
TOR : สาย พท.4048 แยก ทล.4122 - บ้านสมหวัง

TOR :  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พท.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 4122 (กม.ที่ 56+100) - บ้านสมหวัง ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา, อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 18 พ.ย. 2557 18:56

logo
TOR : สาย พท.2006 แยก ทล.41 - บ้านสำนักปรางค์

TOR : จ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พท.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที่ 76+300) - บ้านสำนักปรางค์ ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน, อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 2.357 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 18 พ.ย. 2557 14:41

logo
TOR : สาย พท.1020 แยก ทล.4 - บ้านป่าแก่

TOR : จ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พท.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 43+050) - บ้านป่าแก่ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 2.075 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 18 พ.ย. 2557 14:35

logo
TOR : สาย พท.1029 แยก ทล.4 - บ้านเหมืองตะกั่ว

TOR : จ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พท.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 15+950) - บ้านเหมืองตะกั่ว ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 2.175 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 18 พ.ย. 2557 14:26

logo
TOR : สาย พท.4053 แยก ทล.4163 - บ้านควนตะแบก

TOR : จ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พท.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 4163 (กม.ที่ 43+400) - บ้านควนตะแบก ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 2.020 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 14 พ.ย. 2557 09:25

logo
TOR : สาย พท.1028 แยก ทล.4 - บ้านต้นตอ

TOR : จ้างเหมา กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 24+100) - บ้านต้นตอ ตำบลชุมพล, ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์

วันที่ : 13 พ.ย. 2557 16:27

logo
TOR : สาย พท.4001 แยก ทล.4047 - บ้านท่าช้าง

TOR : จ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 (กม.ที่ 4+650) - บ้านท่าช้าง ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง, อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 13 พ.ย. 2557 09:30

logo
TOR : สาย พท.2008 แยก ทล.41 - บ้านปากเหมือง

TOR : จ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พท.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที่ 64+200) - บ้านปากเหมือง ตำบลเกาะเต่า อำเภอควนขนุน, อำเภอศรีบรรพต, อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 12 พ.ย. 2557 15:40

logo
TOR : สาย พท.5057 แยกทางหลวงชนบท พท.1011 - บ้านทุ่งลาน

TOR : จ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พท.5057 แยกทางหลวงชนบท พท.1011 - บ้านทุ่งลาน ตำบลควนมะพร้าว, ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 12 พ.ย. 2557 15:33

logo
TOR : สาย พท.1040 แยก ทล.4 - บ้านท่ายูง

TOR : จ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พท.1040 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 20+100) - บ้านท่ายูง ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์, อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 12 พ.ย. 2557 15:29

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทางฯ ก่อสร้างรางระบายน้ำ สย พท.2041 - บ้านทุ่งชุมพล

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย พท.2041 - บ้านทุ่งชุมพล

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย พท.1023 - บ้านหารเทา

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย พท.1017 - บ้านเขาชัยสน

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย พท.2030 - บ้านคลองใหญ่

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย พท.2016 แยก ทล.41 - บ้านหัสคุณ

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย พท.1029 แยก ทล.4 - บ้านเหมืองตะกั่ว

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย พท.4026 แยก ทล.4181 - บ้านชะแล้

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย พท.5022 แยก ทช.4004 - บ้านบางแก้ว

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย พท.1027 แยก ทล.4 - บ้านน้ำตกไพรวัลย์

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
 
 

 

home