home

ขทช.พัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่ : 15 ส.ค. 2561 14:30

ขทช.พัทลุง เข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการพัฒนาทางหลวงชนบทริมทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง เพื่อรองรับการประชุม ครม.สัญจร

วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมประเด็นการพัฒนาและพิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา)

วันที่ : 15 ส.ค. 2561 14:15

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ครั้งที่ 40/2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ดำเนินการเข้าจัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท.พัทลุง คลื่นความถี่ 95.75 MHz. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 14.00 น.

วันที่ : 10 ส.ค. 2561 15:15

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการซ่อมป้ายบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง เข้าดำเนินการซ่อมป้ายบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย พท.4055 แยก ทล.4285 - บ้านควนแร่ อ.เมือง จ.พัทลุง

วันที่ : 10 ส.ค. 2561 15:00

ขทช.พัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปากพะยูน จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่ : 10 ส.ค. 2561 14:45

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงหลักกิโลเมตร บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงหลักกิโลเมตร บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย พท.2041 แยก ทล.41 - บ้านทุ่งชุมพล อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ : 10 ส.ค. 2561 14:45

ขทช.พัทลุง ดำเนินการปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ดำเนินการปรับปรุง Timber Barricade บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย พท.2041 แยก ทล.41 - บ้านทุ่งชุมพล อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ : 10 ส.ค. 2561 14:45

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการทำความสะอาดและทาสีสะพาน บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง เข้าดำเนินการทำความสะอาดและทาสีสะานบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย พท.2041 แยก ทล.41 - บ้านทุ่งชุมพล อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ : 09 ส.ค. 2561 15:15

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยางบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย พท.2041 แยก ทล.41 - บ้านทุ่งชุมพล อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ : 09 ส.ค. 2561 15:15

ขทช.พัทลุง ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่การเก็บตัวผู้เข้าประกวด World Miss Tourism Ambassador 2018

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านในการเก็บตัวผู้เข้าร่วมประกวด World Miss Tourism Ambassador 2018 บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

วันที่ : 09 ส.ค. 2561 14:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจฯ สาย พท.1029 แยก ทล.4 - บ้านเหมืองตะกั่ว

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง  มอบหมายให้นายประวิทย์  หนูโหยบ นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุม ชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการตลอดความเดือดร้อน  หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางซ่อมสร้าง ผิวทางลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพท.1029 แยกทล.4 - บ.เหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ณ ศาลา ศสทช. อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

วันที่ : 03 พ.ย. 2559 16:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.2008 แยก ทล.41 - บ้านปากเหมือง

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 59 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผอ.ขทช.พัทลุง มอบหมายให้ นายเสรี จันทร์พูล ผอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดประชุมชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.2008 แยก ทล. 41 - บ้านปากเหมือง ณ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ : 04 ต.ค. 2559 15:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.4003 แยก ทล. 4050 - บ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง สาย พท.4003 แยก ทางหลวงหมายเลข 4050 - บ้านจงเก

วันที่ : 28 ก.ย. 2559 10:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4003 แยก ทล.4050 - บ้านจงเก ณ วัดสะทัง หมูที่ 12 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านเพ็งอาจ

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4033 แยก ทล.4138 - บ้านเพ็งอาจ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทสายหลัก สาย พท.4033 แยก ทล.4138 - บ้านเพ็งอาจ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทสายหลัก ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย พท.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 4138 - บ้านเพ็งอาจ อำเภอบางแก้ว, ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 20 ส.ค. 2561 18:26

ขทช.พัทลุง ดำเนินการตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ดำเนินการตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย พท.1021 แยก ทล.4 - บ้านทุ่งนาชี อ.เมือง, อ.ศรีนครินทร์, อ.กงหรา จ.พัทลุง

วันที่ : 19 มิ.ย. 2561 13:38

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.4032 - บ้านควนโก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย พท.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 4081 - บ้านควนโก อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 30 พ.ค. 2561 17:50

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย พท.4055-บ้านควนแร่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย พท.4055 แยกทางหลวงหมายเลข 4285 - บ้านควนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 16 พ.ค. 2561 11:41

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงป้าย น.1 บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงป้ายแนะนำชื่อสายทาง (น.1) บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สายพท.1021 แยก ทล.4 - บ้านทุ่งนาชี อ.เมือง, อ.ศรีนครินทร์, อ.กงหรา จ.พัทลุง

วันที่ : 19 เม.ย. 2561 10:59

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายโครงการปรับปรุงบริเวณค่อขวดไหล่ทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย พท.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น้ำตกไพรวัลย์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย โครงการปรับปรุงบริเวณค่อขวดไหล่ทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย พท.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น้ำตกไพรวัลย์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

วันที่ : 18 เม.ย. 2561 16:50

logo
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวรเสี่ยงอันตราย

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวรเสี่ยงอันตราย โครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย พท.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น้ำตกไพรวัลย์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคึาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 10 เม.ย. 2561 11:57

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ระยะที่ 1 กิจกรรมติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 84 ต้น ระยะทาง 3.50 กิโลเมตร ถนนทางหลวงชนบท พท.2041 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 โครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ระยะที่ 1 กิจกรรมติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 84 ต้น ระยะทาง 3.50 กิโลเมตร ถนนทางหลวงชนบท พท.2041 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 23 ก.พ. 2561 16:04

logo
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง สะพานข้ามคลองห้วยกรวด

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนานะพานขนาดกลาง สะพานข้ามคลองห้วยกรวด อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ความยาว 32.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 28 พ.ย. 2560 18:45

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางคอนกรีต โครงการยกระดับมาตรฐานทาง บ้านสมหวัง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางคอนกรีต โครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4122 - บ้านสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 24 พ.ย. 2560 13:54

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
TOR กิจกรรมติดตั้งป้ายจราจรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 1 โครงการ

TOR โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน งบกระตุ้นเผศรษฐกิจ 2558 กิจกรรมติดตั้งป้ายจราจรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 1 โครงการ (จำนวน 5 แห่ง)

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 19:42

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านหัสคุณ

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สาย พท.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - (กม.ที่ 81+100) - บ้านหัสคุณ อำเภอควนขนุน, อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

วันที่ : 01 เม.ย. 2558 21:06

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายไชยบุรี

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สายไชยบุรี ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 01 เม.ย. 2558 20:50

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านทุ่งลาน

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จ้างก่อสร้าง สาย พท.5057 แยกทางหลวงชนบท พท.1011 (กม.ที่ 11+350) - บ้านทุ่งลาน ตำบลตำนาน อำเภอเมือง, อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 01 เม.ย. 2558 20:42

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านทะเลน้อย

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สาย พท.4007แยกทางหลวงหมายเลข 4047 (กม.ที่ 0+900) - บ้านทะเลน้อย อำเภอเมือง, อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

วันที่ : 01 เม.ย. 2558 20:32

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายถนนเฉลิมพระเกียรติฯ

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

วันที่ : 01 เม.ย. 2558 20:19

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านฝาละมี

  TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านฝาละมี 

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 20:06

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านศาลาเม็ง

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สาย พท.1015 แยก ทล.4 - บ้านศาลาเม็ง 

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 19:59

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายสะพานยาง-โหล๊ะเร็ด

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  สาย สะพานยาง - โหล๊ะเร็ด

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 19:50

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านท่ายูง

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านท่ายูง

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 19:41

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
สอบราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล รถหัวลาก

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย พท.4007 - บ้านทะเลน้อย

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สาย พท.4019 - บ้านแหลมโตนด

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สาย พท.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านทุ่งชุมพล

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สาย พท.4053 - บ้านควนตะแบก

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ราวกันอันตราย สาย พท.2006 - บ้านสำนักปรางค์

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ราวกันอันตราย สาย พท.4007 - บ้านทะเลน้อย

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ราวกันอันตราย สาย พท.4053 - บ้านควนตะแบก

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย พท.1029 - บ้านเหมืองตะกั่ว

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย พท.1020 - บ้านป่าแก่

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
 

 

หน้าหลัก